CYMORTH CWSMER Darparu WorldWide BODLONRWYDD 100% WARANTU
 
NATURAL HERBAL MEDICATIONS
DOTTEDSHOP.COM LEADER YN Y BYD YN NATURIOL meddyginiaethau llysieuol
Mae gennym dros 1,000,000 Worldwide Clientiaid!

Dewis dy iaith:
CYFANSWM PRICE  
5 Pecynnau Of Zoft Gwm
Yn cynnwys pob Packet 12 Pieces
$ 47.95 Out of Stock
10 Pecynnau Of Zoft Gwm $ 84.95 Out of Stock
20 Pecynnau Of Zoft Gwm
+ Free Worldwide Shipping
$ 139.95 Out of Stock
At the moment we don't ship to the following countries: Austria, Croatia, Estonia, Finland, Germany, Morocco, Norway, Russia, Sweden.

visa, master card, american express
Rydym yn defnyddio system awdurdodi bilio ddiogel gyda 256bit amgryptio.
100% Secure, Safe & Confidentially. Money back - WARANTU!

Virility Gwm - Rhywiol Perfformiad

CATEGORÏAU » NWYDDAU AR GYFER MAN

Are you looking for stronger, easier to achieve erections?

Zoft Virility Gum, is an all natural herbal chewing gum, formulated into a daily supplement that is adsorbed through the mouth, that will enhance your sexual desire, improve stamina and help you get rock hard erections. All of the Zoft Virility Gum ingredients are completely natural and safe. It can regain the power of your erections, offering you a prime sexual experience no matter what your individual circumstance.
 • Increase the size and power of erections
 • Improve sexual desire & performance
 • Promote overall sexual health and function
If you're having difficulty achieving an ideal sexual experience due to insufficient blood flow, stress, age, or any other reason, Zoft Virility Gum can give you the results you need: Increase your energy, your stamina, and your self-esteem! Our lab uses only the best equipment and procedures to create the safest, most effective herbal supplement product for you. Zoft Virility Gum contains only natural ingredients, with no hormones and no dangerous side effects

What does it do?

If your looking for an easy way to get stronger, firmer and easily achieved erections, then Virility Gum could be very best solution for you. The key features include Increased size and power of erections, improve sexual desire and performance and better overall sexual health and function.

Are there any side effects?

Unlike prescription medicines you should experience no unpleasant side effects, however if you are on any medication or have a medical condition check the ingredients with your doctor first. In the unlikely event your erection wont go down (priapism) after four hours, see your doctor immediately.

How do I take it?

Just as you would with normal gum, chew two to six pieces of gum daily. Many choose to accelerate their results by chewing up to six pieces of gum daily, this is perfectly safe. However, we do not recommend exceeding six pieces of gum daily.

What are the ingredients?

The active ingredients of Zoft virility gum:

 • Hawthorn Berry
 • Horny Goat Weed
 • Damiana Leaf
 • Muira Puama Root Extract
 • Ginkgo Biloba Leaf
 • Ginseng Root Extract
 • Catuaba Bark Extract
 • Saw Palmetto Berry

Customers Viewing This Page May Be Interested in These

HGH+ (Plus Releaser)

HGH+ (Plus Releaser)

HGH+ (Human Growth Hormone) is believed to be the controlling hormone of many functions and benefits associated with youth, such as vitality, smooth skin, energy and resilience. HGH plus is naturally produced in the pituitary gland of the brain.
Kanna Extract (Mood) help with anxiety, stress and tension

Kanna Extract (Mood)

Mae pob potel yn cynnwys 60 tabledi o Kanna dyfyniad (500mg), yn cymryd un neu ddau pils fel sy'n ofynnol i ategu hwyliau a help gyda, straen pryder a thensiwn. Kanna Detholiad yn cael ei ddefnyddio hefyd yn rheoli ysgafn i gymedrol iselder. Bydd dos meddwol o 4 capsiwlau ar yr un pryd yn achosi ewfforia, i ddechrau gyda ysgogiad ac yna tawelydd. Nid yw Mewn achos o'r fath yn gyrru neu weithredu peiriannau.
Max Bust36 - Gwella y Fron

MaxBust36 (Maint y Fron)

Ar gyfer y blynyddoedd, menywod o bob oed wedi dioddef embaras o gael bach, sagging neu frest datblygu'n, sydd yn aml yn arwain at hunan-barch isel. Hyd yn hyn, atebion i'r broblem hon angen ddrud ac yn aml yn beryglus llawdriniaeth cosmetig. Max Bust36 yn amgen diogel y ffordd yn gwbl naturiol i ehangu a gwella eich fron! Gwella eich brest gyda Max Bust36 - mae'n hawdd ac yn effeithiol iawn
Nympho Max - Female Libido GWELLA

NymphoMax (Libido)

Bydd hyn yn ffurfio grymus o berlysiau Tseiniaidd hynafol, yn cynyddu libido a phleser orgasmic unrhyw fenyw. Dim ond yn cymryd 1-2 pils cyn rhyw. Gellir eu llyncu gyfan neu doddi mewn diod. P'un a ydych yn dioddef o benywaidd dysfunction rhywiol, neu dim ond eisiau profiad orgasms cryfach, Nymphomax ei llunio er mwyn goresgyn y rhwystrau menywod angen i fwynhau bywyd rhywiol yn fwy pleserus a gwerth chweil.
Tribulus 500 - Testosterone atgyfnerthu

Tribulus500 (Testosterone)

Tribulus Arvicola yn perlysiau traddodiadol gyda hanes hir o ddefnydd yn Nwyrain Ewrop a Tsieina. Mae hyn yn perlysiau poblogaidd yn cefnogi cynhyrchu naturiol testosterone sy'n helpu gwneud y gorau cryfder, stamina a pherfformiad rhywiol. Tribulus yn boblogaidd iawn gydag athletwyr ac adeiladwyr corff sydd eisiau optimize eu cyhyrau dynhau, a pherfformiad, yn ogystal â dynion sydd eisiau cymorth ar gyfer eu perfformiad rhywiol.

Tags:

, gwm virility zoft, gwella rhyw, acne, aloevera, gwrth heneiddio, pryder, cellulite, dadwenwyno, diabetig, dreulio, echinacea, glucosamine, llysieuol, gwm, libido, menopos, lle i brynu mewn siopau


‹‹‹ TUDALEN I FYNY ›››
 
Cymorth i Gwsmeriaid

COPYRIGHT © 2005-2019, WWW.DOTTEDSHOP.COM INC. ALL RIGHTS RESERVED. POWERED BY QTE
Nid yw'r datganiadau wedi cael eu gwerthuso gan unrhyw awdurdod meddygol, ac at ddibenion addysgol yn unig. NID yw'r cynnyrch hwn A MEDDYGAETH, a NAD YW'R BWRIAD i wneud diagnosis, trin, gwella neu atal unrhyw glefyd. Darllenwch y label a chymryd cyfarwyddyd yn unig. Os yw'r symptomau'n parhau neu os oes gennych sgîl-effeithiau weld eich meddyg